Naszym priorytetem jest wysoka jakość i wiarygodność wykonywanych badań. Dbamy o ich rzetelność, bezstronność i terminowość. Szczegółowo dokumentujemy przebieg każdego badania, gwarantując poprawność, powtarzalność i prawidłową interpretację wyników. Wszystkie badania wykonywane są przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych. Kompetencje członków naszego zespołu są na bieżąco monitorowane i udoskonalane poprzez ich udział w badaniach i szkoleniach zewnętrznych. Laboratoria Medic – Lab są wyposażone w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą dokładną i rzetelną analizę.

W pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszego klienta. Restrykcyjnie przestrzegamy wszystkich praw, a w szczególności zasady poufności.

Laboratorium jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych i uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych programach kontroli jakości badań. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej spełnia w całości wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz.U. nr 213 p. 1568), w którym uregulowano wymagania techniczne i sanitarne stawiane przed zakładami opieki zdrowotnej.

Polityka jakości

Laboratorium Analityczne MEDIC-LAB s.c. oferuje kompleksowe usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Naszym priorytetem jest zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera dla Pacjentów oraz Klientów z terenu Wielkopolski.

Politykę Jakości jako nadrzędny element funkcjonowania MEDIC – LAB zamierzamy realizować poprzez następujące cele strategiczne:

 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu laboratorium,
 • rzetelny dobór dostawców wyrobów i usług,
 • stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury laboratoryjnej,
 • uczestnictwo w sprawdzianach miedzylaboratoryjnych, w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny naszej pracy,
 • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów, ustalenie wymagań w zakresie jego obsługi,
 • zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego Pacjentów i personelu,
 • utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.
 • Kierownictwo Laboratorium deklaruje, iż:
  wykonuje badania zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną, na wysokim poziomie jakościowym, monitorując swoje kompetencje w zewnętrznych badaniach międzylaboratoryjnych,
 • kwalifikacje zawodowe pracowników Laboratorium zapewniają profesjonalizm badań i wysoki poziom świadczonych usług laboratoryjnych,
 • dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki, aby powyższa Polityka Jakości była w pełni realizowana przez cały personel MEDIC – LAB.

Kontrola jakości

Celem naszego laboratorium jest najwyższa jakość analiz. Realizujemy go dzięki pracy na nowoczesnym sprzęcie, wysokiej jakości odczynnikach oraz kontroli jakości wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej.

Uczestnictwo w kontrolach międzynarodowych i ogólnopolskich potwierdzają poniższe certyfikaty.